Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 13.840,- 1 17.876,- 1 21.910,- 1 25.946,- 1 29.980,- 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 10.818,- 6 13.619,- 6 16.418,- 6 18.545,- 6 20.674,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 11.493,- 6 14.517,- 6 17.538,- 6 19.890,- 6 22.241,- 6
90g Offsettpapper 10.995,- 6 13.851,- 6 16.711,- 6 18.899,- 6 21.085,- 6
130g Inkjet Silk 13.654,- 6 17.397,- 6 21.142,- 6 24.213,- 6 27.289,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover